مانتو تنسل جین یقه انگلیسی

🎉 کالکشن تابستانه
👗تنسل جین یقه انگلیسی
(کار جلوباز ولی قابل گذاشتن غزن هست)
🌻 سایز 1(40,42,44)2(46,48)
🎨 سه رنگ طبق ژورنال
📏 قد 85