مانتو بابوس یقه آمریکایی

🎉 کالکشن بهار و تابستان
👗 مانتو بابوس یقه آمریکایی
🌻 سایز 1(38,40)2(42,44)3(46,48)
🎨 طبق ژورنال
📏 قد 85