بایگانی برچسب: چرخه ترند

ترند چیست؟ تعریف و مثال و تاریخچه آن در مد و فشن

در سالهای اخیر کلمه ترند برایمان بسیار آشناست. ترند گرایش همان چیزی است که در یک برهه از زمان، خاص یا محبوب می‌شود. این گرایش معمولاً به سبک خاصی در مد یا سرگرمی اشاره دارد. یک ترند به سادگی منعکس کننده آنچه در هر زمان مشخص به نظر می‌رسد است. گرایش می‌تواند در هر زمینه‌ای […]