1,825,116 تومان 912,558 تومان

رنگ: قرمز

سایز: 1 سال – 2 سال – 3 سال -4 سال

ماده:پنبه

قالب: استاندارد

ما را در اینستاگرام دنیزیول دنبال کنید.