{نام و نام خانوادگی:15} عزیز، پیش سفارش شما با شماره پیگیری {transaction_id} با موفقیت ثبت شد و همکاران ما بزودی با شما تماس خواهند گرفت.

{rtl_start}

{all_fields}

{transaction_id_table}

{rtl_end}

 

لطفا از این صفحه اسکرین شات تهیه کنید و شماره تراکنش را نزد خود نگه دارید.

کارشناسان دنیز یول بزودی با شما تماس خواهند گرفت.